Mały Wolontariat zaprasza do wzięcia udziału w Wielkiej Zbiórce Książek 2020. Książki zostaną przekazane Fundacji Zaczytani, która co roku tworzy w całej Polsce "Zaczytane Biblioteki’’. Powstają one w hospicjach, szpitalach, świetlicach środowiskowych i wielu innych miejscach, w których książka staje się przyjacielem osób potrzebujących. Wszystkich chętnych zapraszamy do przyniesienia książek zawiniętych w folię, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk lub  rękawiczki) do dyżurki szkoły, w terminie 26.09-02.10. Zbieramy książki w stanie bardzo dobrym, wydane po roku 2000, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcamy do wspólnego pomagania i już teraz dziękujemy osobom, które zaangażują się w zbiórkę. 

                        

Konstancja Nowicka

Na zajęciach rozszerzających zainteresowania geograficzne  klasa 6 c z wychowawcą p.Anetą Łukomską sprzątała tereny przyległe do naszej szkoły. Wyruszyliśmy ul. Kołłątaja, przeszliśmy ul. Bukową, Szkolną oraz Staszica. Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała  pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W ramach tego wydarzenia  posprzątalismy tereny przy szkole, jednocześnie  inspirowaliśmy  społeczność lubońską do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Zachęcaliśmy małych i dużych do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych będziemy zachęcać naszych kolegów i koleżanki ze szkoły. 

Roksana Leja, Natan Sówka, klasa 6c

Samorząd Uczniowski  chciałby powitać wszystkich uczniów po wakacjach. Po tak długim wypoczynku, pewnie jesteście gotowi do pracy i do działania. Widzieliście już pewnie, iż w holu szkoły pojawiły się plakaty z programami wyborczymi uczniów, którzy chcą "startować" do prezydium samorządu.
Jak wiecie z lekcji wosu, historii, geografii, demokracja to inaczej rządy ludzi. Demos to w języku greckim ludzie, a krateo znaczy rządzić. Ojczyzną demokracji są Ateny. Tam, na wzgórzu o nazwie Pnyks, spotykali się obywatele Aten, głośno debatowali o swoich problemach i pomysłach. Później głosowali nad tym, które z nich staną się prawem dla wszystkich. Demokracja oznacza, że wszyscy ludzie są równi, mogą swobodnie się wypowiadać, myśleć i wierzyć. Każdy może pracować, gdzie chce, swobodnie słuchać radia i telewizji. Może głosować w wyborach na tę osobę, której program wyborczy jemu odpowiada. Dlatego w tym i kolejnym tygodniu będziecie zapoznawać się z kandydatami na przewodniczącego i zastępcę naszej szkoły. Następnie podczas lekcji wychowawczych zagłosujecie na wybraną osobę. Wychowawcy klas przekażą wyniki dotychczasowym opiekunom p. Anecie Łukomskiej lub p. Paulinie Zielińskiej. W tych wyborach będziecie także wybierać opiekuna. Kandydatkami są: p.Aneta Łukomska, p.Paulina Zielińska i p.Anna Fedejko.
Świętujmy razem wybory do władz Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
 

Weronika Toboła, Alicja Betz, klasa 8a
Przejdź do strony:
Uczniowie