14 września 2021 roku spotkały się dwójki klasowe, czyli przewodniczący i ich zastępcy ze wszystkich klas oraz inne osoby chcące aktywnie i kreatywnie pracować na rzecz naszej szkoły. Wspólnie ustaliliśmy projekt planu pracy, a także zachęcaliśmy się wzajemnie do startu w wyborach do prezydium Samorządu. W zebraniu uczestniczyły opiekunki SU: p.Aneta Łukomska i p.Anna Fedejko.

                   

 

Maja Konarska, 7a

13 września odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym. W czasie spotkania dyrekcji z przedstawicielami wszystkich klas omówiono organizację szkoły i zadania oraz cele planu wychowawczo- profilaktycznego. Rodzice przedstawili swoje uwagi i propozycje. Dokonano również wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok 2021/2022:

Przewodniczący: Pan Robert Michalczyk
Zastępca przewodniczącego: Pani Julia Grajkowska
Skarbnik: Pani Magdalena Tomaszkiewicz
Sekretarz/ protokolant: Pani Paulina Stenclik
Komisja rewizyjna: Pani Ewa Wiąckiewicz, Pani Anna Pietrzkiewicz, Pani Iwona Sielska-Kotlarek.


 

Jolanta Walczak

7 września klasa 4a była na wycieczce w ogrodzie ekologicznym. Odbyły się tam warsztaty związane tematycznie z uprawą jabłek i sposobami ich wykorzystania w różnych przekąskach. Dzieci nauczyły się między innymi, jak zrobić mus jabłkowy i zdrowe jabłkowe lizaki. Nie zabrakło tematów o ekologii! Mali lubonianie ciągle pogłębiają wiedzę, jak dbać o środowisko naturalne. Podczas wyjazdu uczniowie integrowali się - z koleżankami i kolegami po powrocie z wakacji oraz z nową panią wychowawczynią i panią asystentką wychowawcy. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu były bardzo potrzebne!

Małgorzata Olejniczak

Na cmentarzu żabikowskim znajduje się zbiorowy grób zamordowanych w obozie karno- śledczym w Łuboniu oraz mogiła, w której spoczywają powstańcy wielkopolscy. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu opiekują się tymi miejscami pamięci. Jako pierwsi po wakacjach letnich miejsca te porządkowali uczniowie klasy 8c z panem Łukaszem Budzyńskim. Młodzież bardzo dokładnie uporządkowała groby i uczciła polskich bohaterów minutą ciszy. 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie