W pierwszym semestrze uczniowie z klasy 5a dwukrotnie prowadzili lekcję wychowawczą. Po zajęciach o zdrowym odżywianiu przyszedł czas na omówienie zagrożeń, które czyhają na każdego użytkownika Internetu. Lenka i Maja, które prowadziły lekcję, zapoznały rówieśników ze zjawiskiem hejtu oraz wykazały jego zgubny wpływ na życie człowieka. Po prezentacji uczniowie pod kierunkiem prowadzących pisali zasady służące przeciwdziałaniu nienawiści w sieci. Wśród nich znalazły się m.in. konieczność zgłaszania problemu osobie dorosłej oraz potrzeba wyładowania negatywnych emocji poprzez wysiłek fizyczny lub realizację pasji. Dzieci wykonywały zadania z ogromnym zaangażowaniem, dostrzegając wagę problemu. Przed klasą już kolejne tego typu wyzwania. 

Anna Wodzyńska-Skotarczak

We wtorek 11 lutego 2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania profilaktyczne, które mają na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie dużo było ich w ostatnim tygodniu. Wszyscy uczniowie wysłuchali krótkiej audycji przez radiowęzeł, w której była mowa o korzyściach, ale i zagrożeniach, jakie można spotkać w Internecie. W holu szkoły każdy mógł przeczytać gazetkę promującą netykietę, czyli zbiór zasad dotyczących dobrego zachowania w sieci. W klasach 0-III zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem filmów „Plik i Folder na ścieżkach internetu”, w których te dwie fikcyjne postaci wprowadzają dzieci w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach. W klasach IV-V na lekcjach informatyki poruszano temat cyberprzemocy, aby dostarczyć dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia, nauczyć rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i poszukiwania pomocy i wsparcia.
Klasy VI-VIII uczestniczyły w wykładach „Bezpieczeństwo i prywatność”, a o spotkaniu Maja Stachowiak z 8a napisała tak: „Dnia 11 lutego 2020 roku naszą szkołę odwiedzili informatycy, by z okazji Dnia bezpiecznego Internetu przeprowadzić z nami zajęcia, w których mogliśmy nauczyć się między innymi jak tworzyć i gdzie przechowywać hasła, jakich stron unikać i jakie nam zagrażają, na co zwracać uwagę podczas korzystania z przeglądarek i jak bronić się przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami. Arkadiusz Wieczorek i Kuba Orlik (https://midline.pl/) przedstawili nam zagrożenia, którymi dysponuje Internet, ostrzegli nas przed tym, jak google i inne oprogramowania mogą nas śledzić i jak na nasz komputer działają darmowe aplikacje antywirusowe. Myślę, że dla wszystkich uczestniczących była to cenna lekcja i na pewno dowiedzieli się czegoś nowego.” 

Anna Czerwińska i Wiesława Stankiewicz

W szkolnym ogrodzie zakwitły krokusy posadzone jesienią w ramach lekcji historii przez uczniów klas ósmych i sódmej. W ten sposób upamiętniamy już kolejny raz półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. 

                 

Paulina Hącia

 Edukacja ekologiczna może być wciągająca i aktywna. Ochrona zagrożonych gatunków czy dbanie o czyste środowisko nie są tematami zarezerwowanymi wyłącznie dla dorosłych. Zaczynając jakąkolwiek zmianę systemową, trzeba myśleć o przyszłych pokoleniach i przekazać im odpowiednią wiedzę – im wcześniej, tym lepiej. Uczniowie naszej szkoły doskonale zdają sobie sprawę z problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, segregacja śmieci, zagrożenia związane z  zmianami  klimatycznymi. To wpływa na ekosystemy i żyjące tam rośliny i zwierzęta. Gotowi  jesteśmy podjąć działania prowadzące do zwiększenia świadomości na ten niełatwy temat! Pierwszym krokiem było przygotowanie przez uczniów klas 5 – 8  plakatów, prac plastyczno – technicznych związanych z tematyką ochrony środowiska. Prace cieszą się dużym zainteresowaniem innych uczniów, wywołują dyskusje.                                                                                     

 

Jolanta Skowrońska
Przejdź do strony:
Uczniowie