Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018
 

p. Miron Kozłowski - przewodniczący

p. Monika Stróżyńska - zastępca przewodniczącego

p. Artur Woźniak - skarbnik

p. Katarzyna Jurewicz - protokolantka

p. Agata Banaszak - komisja rewizyjna

p. Anna Kalinowska - komisja rewizyjna

p. Agata Monkiewicz- komisja rewizyjna

p. Ludmiła Rybarczyk - komisja rewizyjna

 

KONTO RADY RODZICÓW

BANK PBS w Poznaniu O/Luboń

35 9043 1038 2038 0039 6813 0001

 

Pierwsze zebranie w roku 2017/2018

   15 września odbyło się zebranie Rady Rodziców. O godzinie 18.0 spotkali się Rodzice - przedstawiciele wszystkich klas: oddziałów gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej. Na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybrano Prezydium, w skład którego weszli: p. Miron Kozłowski (przewodniczący), p.Monika Stróżyńska (zastępca przewodniczącego), p.Artur Woźniak (skarbnik), p.Katarzyna Jurewicz (protokolantka) oraz p.Agata Banaszak, p.Ludmiła Rybarczyk, p.Anna Kalinowska oraz p.Agata Monkiewicz (komisja rewizyjna). RR zaopiniowała pozytywnie program wychowawczo-profilaktyczny, dni wolne zaproponowane przez dyrektora oraz wybrane przez nauczycieli wychowania fizycznego formy realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-7. Bartosz Wilczek, komendant szczepu ZHP Żabikowo, zaproponował, aby w SP5 funkcjonowała Gromada ZHP, na co Rodzice zgodzili się jednogłośnie. Ustalono termin kolejnego spotkania: 23 października o godzinie 18.00. 

 

 

 

Reprezentacja Rady Rodziców na Lubońskim Dyktandzie "Złote Pióra" 2016 - p. Elżbieta Damulis, p.Agata    Kamińska-Banaszak, p. Ewa Godera (fot. K.Dzydzan)

 

                      

 

                     

 

Przedstawiciele Rady Rodziców podczas debaty "Wszyscy jesteśmy dobrzy" - p. Agata Kamińska-Banaszak, p. Miron Kozłowski (fot. E.Jakubowska)

 

 

               

               

              

              

 

 

 

Uczniowie