PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

      Przewodniczący: Pan Robert Michalczyk
        Zastępca przewodniczącego: Pani Julia Grajkowska
        Skarbnik: Pani Magdalena Tomaszkiewicz
        Sekretarz/ protokolant: Pani Paulina Stenclik
        Komisja rewizyjna: Pani Ewa Wiąckiewicz, Pani Anna Pietrzkiewicz, Pani Iwona Sielska-Kotlarek.

 

 

 

 

 

 

                                                           KONTO RADY RODZICÓW

 

          Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

BANK PBS w Poznaniu O/Luboń

35 9043 1038 2038 0039 6813 0001

 

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - STYCZEŃ 2021

 

Stan konta RR na dzień 2020-12-31: 17 145,99

Stan kasy gotówkowej RR na dzień 2020-12-31 2020 : 762,69

Łączna kwota środków na dzień 2020-12-31 : 17 908,18

 

 

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - WRZESIEŃ 2020

 

            

 

 

Uczniowie