O naszym patronie

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

 

 

Przyszły papież urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku, a pierwsze lata życia spędził w skromnej kamienicy przy ulicy Kościelnej 7. Podczas chrztu nadano mu imiona Karol Józef.

Szkołę podstawową Karol Wojtyła ukończył w 1929 roku, a w 1938 r. średnią i przeniósł się do Krakowa. Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po wybuchu wojny przerwał studia, a w latach 1940 - 1941 pracował fizycznie - w kamieniołomie i zakładach chemicznych. Jesienią 1942 roku Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 1 listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy, w następnych latach wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 r. rozpoczyna pracę kapłańską w parafii Niegowić koło Bochni.

Studiuje równolegle na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej.

Od 1951 r. wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym oraz pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 4 lipca 1958 Karol Wojtyła zostaje mianowany biskupem tytularnym, a 28 września 1958 konsekrowany na biskupa.

Kolejny etap w życiu przyszłego papieża to 30 grudnia 1963 nominacja na arcybiskupa metropolitę krakowskiego. 29 maja 1967 zostaje mianowany kardynałem.

 16 października 1978 zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II.

 Już kilka miesięcy po wyborze na tron piotrowy Jan Paweł II udał się w pierwszą pielgrzymkę zagraniczną - od 25 stycznia do 1 lutego 1979 odwiedził Meksyk i Dominikanę. Kolejna na mapie pielgrzymek była Polska - wizyta trwała od 2 do 10 czerwca 1979. Tego roku papież odwiedził również Irlandię, Turcję i USA.

13 maja 1981 roku na placu św. Piotra Turek Ali Agca dokonał zamachu na polskiego papieża, jednak po zaskakująco szybkiej rehabilitacji Jan Paweł II wrócił do dawnej formy. Kilka miesięcy później papież pojednał się z Agcą.

Od 16 do 23 czerwca 1983 roku papież po raz drugi raz odwiedził ojczyznę. Kolejny raz do Polski przyjechał już po przemianach politycznych roku 1989. W czerwcu i sierpniu 1991 roku mogliśmy ponownie cieszyć się z wizyt głowy Kościoła katolickiego.

Szósta pielgrzymka papieża do Polski to okres od 31 maja do 10 czerwca 1997 roku. W styczniu 1998 roku papież odwiedził socjalistyczną Kubę - ta pielgrzymka odbiła się głośnym echem w całym świecie. Od 5 do 17 czerwca 1999 roku Jan Paweł II kolejny raz gościł w Polsce. Historyczna pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej to 20 - 26 marca 2000 roku. Od 16 do 19 sierpnia 2002 roku papież ponownie odwiedził ojczyznę.

Ogółem papież odwiedził jedno- lub wielokrotnie - 132 kraje oraz około 900 miejscowości, niektóre kilkakrotnie. W podróżach spędził 586 dni. Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 650 900 km, co odpowiada ponad 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem.

Podczas swojej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwołał 9 konsystorzy; mianował 232 kardynałów; kanonizował 478 świętych; beatyfikował 1318 błogosławionych, przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych; spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.

1 lutego 2005 roku Jan Paweł II trafił do szpitala w wyniku powikłań pogrypowych. W ciągu kolejnych tygodni spędził w klinice Gemelli 28 dni. 13 marca powrócił ostatecznie do Watykanu, gdzie zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.

Jan Paweł II był papieżem przez 26 lat - jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego spoza Włoch od XVI wieku. Od wielu lat cierpiał na chorobę Parkinsona. Podczas licznych spotkań wielokrotnie mówił o swoim cierpieniu i o śmierci. Jednak mimo cierpień i bólu często dodawał otuchy i sobie, i słuchającym go ludziom.

Papież był przede wszystkim najwyższym kapłanem Kościoła katolickiego, religijnym przywódcą ponad miliarda katolików na świecie, jednym z najważniejszych duchowych przywódców religijnych na świecie. Był też jednym najwybitniejszych przywódców światowych w XX wieku. Był papieżem troski o prawa człowieka, o pojednanie między narodami i religiami, papieżem pokoju.

Jan Paweł II zawsze niestrudzenie głosił światu potrzebę pokoju i odrzucenia konfliktów zbrojnych. Był pierwszym papieżem, który przekroczył próg synagogi, modlił się w meczecie. Dwukrotnie na wspólnej modlitwie o pokój zebrał przedstawicieli religii całego świata.

Karol Wojtyła był duchowym przywódcą Polaków w skomplikowanych czasach - bez niego nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby wolnej Europy Środkowo-Wschodniej. Pokojowy sprzeciw papieża wobec sowieckiego komunizmu doprowadził do niezwykłego cudu - do bezkrwawego rozkładu całego radzieckiego bloku. Papież - wielki Polak, patriota i wielki Europejczyk zarazem, zawsze wierzył, że sprawcą tego cudu jest sam Bóg.

Uczniowie