Kalendarz roku szkolnego

 

PRACA
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018: 4 września 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

 

ODPOCZYNEK

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 12 - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
 

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
 

I półrocze:  od 4 IX do 21 I 2018 r.

oceny za I półrocze:

proponowane → do 8 grudnia 2017 r.

uzyskane → do 11 stycznia 2018 r

RADA  KLASYFIKACYJNA:  18  stycznia 2018 (czw.)

RADA  ANALITYCZNA: 22 stycznia 2018 (pon.)

ZEBRANIA Z RODZICAMI: 23, 24 stycznia 2018

 

II półrocze:  od 22 I do 22 VI 2018 r.

oceny końcoworoczne:

proponowane → do 18 maja 2018 r.

uzyskane → do 11 czerwca 2018 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA : 18  czerwca 2018 (pon.)

RADA  ANALITYCZNA : 20 czerwca 2018 (środa)

 

 

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI 
 

12 i 13 września 2017r., godz. 18.00

14 i 15 listopada 2017r., godz. 18.00

23 i 24 stycznia 2018 r., godz. 18.00

10 i 11 kwietnia 2017r., godz. 18.00

 

Zebranie plenarne Rady Rodziców 14 września 2017 r., godz. 18.00

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
 

9 i 10 października 2017 roku, godzina 18.00

11 12 grudnia 2017, od godz. 18.00

6 marca 2018, od godz. 18.00

21 22 maja 2018, od godz. 18.00

  • pierwszego dnia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych,
  • drugiego dnia: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki, wychowania fizycznego

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

nazwa

Termin

klasa

Odpowiedzialni nauczyciele

Rozpoczęcie  roku szkolnego

4.09.2017

2a

p. M.Garstkiewicz,
p.K. Ciemny

Dzień Integracji

9.09.2017

klas 0-7 SP

 

wychowawcy, asystenci

Projekt historyczny dotyczący II wojny światowej

9.09.2017

gimnazjalne

wychowawcy, asystenci

Europejski Dzień  Języków Obcych

26.09.2017

---

nauczyciele języków obcych

Dzień Chłopca

30.09.2017

Samorząd  Uczniowski

p. A.Jankowska-Łukomska,
 p. K.Dzydzan

Wybory SU

30.09.2017

Samorząd Uczniowski

p. A.Jankowska-Łukomska,
 p. K.Dzydzan

Dzień Muzyki

2.10.2017

---

p. D.Mucha

Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10.2017

---

p. Anna Czerwińska,
p. Klaudia Ochowiak

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

13.10.2017

Klasy SP

Wychowawcy klas SP
 


Dzień Edukacji Narodowej +
Projekt ogólnoszkolny "Jestem lubonianinem"

13.10.2017

5, 6b

p. K.Kostrzewa,
p. M.Szymankiewicz
wychowawcy, asystenci
 

Dzień Pluszowego Misia listopad -- SU, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Debata o kandydatach na Patrona szkoły

październik

Samorząd Uczniowski,

Zespół koordynujący,
wychowawcy klas
 

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2017

2e (uroczystość
w szkole),

delegacja (udział
w uroczystościach miejskich)

p. Małgorzata Wagner,


2g lub 3g
 

G2 w Lubońskim Biegu Niepodległości

11.11.2017

 

p.J.Bednarczyk, p.K.Paradowska

Listopad Poetycki i Konkurs Recytatorski

listopad 2017

---

p. Urszula Dorsz
i p. K.Jóźwiak, wszyscy poloniści (współpraca 
z Biblioteką Miejską)
 

Dzień Życzliwości

21.11.2017

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2017

---

p.A.Augustyniak, p.M.Siwek, p.A.Sołecka, p.L.Frankowska,

Maraton Pisania Listów Amnesty International

11.12.2017 ??

---

p. P.Hącia, p. K.Urbaniak

Ogólnoszkolne referendum - związane z wyborem Patrona

Termin zaproponuje zespół koordynujący

---

Zespół koordynujący: :
p. Katarzyna Urbaniak, p.Katarzyna Kozłowska,
p. Magdalena Głowacka,
p. Justyna Szczodrak,
p. Ewa Rubisz

Wigilie klasowe

22.12.2017

---

wychowawcy i asystenci klas

Jasełka bożonarodzeniowe

22.12.2017

7b, 7c

 p. A. Łukomska, p.A.Trąbała, p.P.Dondajewski

Jasełka dla rodziców
Jasełka w Bibliotece Miejskiej

Grudzień 2017

Klasy 0-3

p. p.A.Augustyniak, p.M.Siwek, p.A.Sołecka, p.L.Frankowska

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

2.01.2018

2d

p. R.Kłos

Dzień Babci i Dzień Dziadka

22.01.2018

Oddział przedszkolny, klasy 1a, 1b, 3,
klasy 4a, 4b, 4c

p.A.Augustyniak, p.M.Siwek, p.A.Sołecka, p.L.Frankowska, wychowawcy klas czwartych

       

Dzień Bezpiecznego Internetu

8.02.2018

---

p.W.Stankiewicz,
p. K.Paradowska

Balik karnawałowy dla klas 0-3

Luty 2018

Oddział przedszkolny, klasy 1a, 1b, 3,

p.A.Augustyniak, p.M.Siwek, p.A.Sołecka, p.L.Frankowska

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

26.02.2018
(przypada 21.02 ferie)

-------------

P.I.Walkowiak, wszyscy nauczyciele poloniści

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1.03.2018

2b

 

p.B. Małecka

Występ w obozie k-ś- p.D.Mucha

Dni Matematyki, Dzień Liczby Pi

13 i 14. 03.2018

---

p. M.Zgoła, p.M.Przybylska, nauczyciele matematyki

Witamy Wiosnę na sportowo - Szkolny Dzień Sportu 2018

21.03.2018

 ---

p.M.Zabłocki, p.W.Idzikowska, wszyscy nauczyciele w-f

Dyktando Lubońskie

 

17.04. 2018

 

Program okolicznościowy
7e, 7d (p.K.Urbaniak, p.M,Głowacka,
p.K.Kozłowska)


p.M. Głowacka, poloniści, biblioteka szkolna, Samorząd Uczniowski
 

Rekolekcje

3 dni

????

---

Koordynator: ks.Rafał Nowak

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2018

2g

p. E.Rubisz, p. E.Sobczak

Szkolny „Mam Talent” z okazji Dnia Dziecka

30.05.2018

---

Samorząd Uczniowski

G2 rocznica śmierci gen. Henryka Kowalówki

2.06.2018

Wybrane klasy

Zależnie od ustaleń z UM

G2 w czasie Dni Lubonia

??? 06.2018

Występ artystyczny

p. A.Augustyniak,
 p. Lamch, p. Dorsz

Poznański Czerwiec 1956 – rocznica

Czerwiec

---

p. K.Skiba

VI Festyn Rodzinny

26.05.2018

wszystkie klasy, grupy artystyczne, Rada Rodziców

wszyscy nauczyciele

Bal klas trzecich

 8.06.2018

 ----------

p. M. Szwacki,
p. K.Paradowska, wszyscy wychowawcy klas trzecich
 

Polonez klas trzecich

8.06.2018

-----

p. H.Krężelewska

Gala Złote Dęby

8.06.2018

2f


p. M.Chęcińska

Zakończenie roku szkolnego

21.06 i 22.06.2018

2c

p. L. Potocka
 

Zakup upominków dla klas 3

---

2d

p.W.Idzikowska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018_2019

1.09.2018

6a
1a


p. P. Hącia
p. A.Sołecka

 

 

     
Uczniowie