Kalendarz roku szkolnego

 

PRACA
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018: 4 września 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

 

ODPOCZYNEK

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 12 - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 

 

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
 

 

 

 

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI 
 

 

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
 

 

 

  • pierwszego dnia: nauczyciele j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych,
  • drugiego dnia: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

nazwa

Termin

klasa

Odpowiedzialni nauczyciele

Rozpoczęcie  roku szkolnego

1.09.2016

2a

p.W.Stankiewicz, p.E.Sobczak-Ellmann

Dzień  Gimnazjalisty

20.09.2016

2g

p.E.Frąckowiak, p.J.Szczodrak
 

Europejski Dzień  Języków Obcych

28.09.2016

----

nauczyciele języków obcych

Dzień Chłopca

30.09.2016

Samorząd  Uczniowski

p. A.Jankowska-Łukomska,
 p. K.Dzydzan

Wybory SU

29.09.2016

----

p. A.Jankowska-Łukomska,
 p. K.Dzydzan

Dzień Muzyki

4.10.2016

----

p. D.Mucha

Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10.2016

----

p.W.Stankiewicz, p.K.Paradowska

Debata o wartościach

Połowa X

Samorząd Uczniowski,

p. M.Szmyt, p. E.Jakubowska, Opiekunowie SU,

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2016

3h, 1d

p.J.Chęcińska, p.U.Dorsz

Dzień Patrona

22.10.2016

----

p.P.Dondajewski,
ks. A.Michalak

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2016

1f (uroczystość
w szkole),

poczet (udział
w uroczystościach miejskich)

p. M.Kaszkowiak,
p. Szymankiewicz

2g lub 3h
 

G2 w Lubońskim Biegu Niepodległości

11.11.2016

----

p.J.Bednarczyk, p.K.Paradowska

Listopad Poetycki i Konkurs Recytatorski

11.2016

----

p. K. Kursawe (współpraca
 z Biblioteką Miejską)
P.K.Kozłowska, poloniści

Dzień Życzliwości

21.11.2016

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Maraton Pisania Listów Amnesty International

11.12.2016

---

p. P.Hącia, p. K.Urbaniak

Wigilie klasowe

22.12.2016

---

wychowawcy i asystenci klas

Jasełka bożonarodzeniowe

22.12.2016

1g, 2b

 p.E.Rubisz, ks. R.Nowak, p.I.Walkowiak

Dzień Bezpiecznego Internetu

8.02.2017

---

p.W.Stankiewicz,
 p. K.Paradowska

Walentynki

14.02.2017

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Dzień Języka Ojczystego

21.02.2017

-------------

Nauczyciele poloniści

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1.03.2017

2d (w szkole)

 

p.P.Kędziora, p.K.Ochowiak

Występ w obozie k-ś-    p.D.Mucha

Dzień Kobiet

8.03.2017

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Dni Matematyki

14. 03.2017

----

p. M.Zgoła, p.A.Czerwińska, nauczyciele matematyki

Szkolny Dzień Sportu

21.03.2017

 ----

p.J.Bednarczyk, p.Ł.Budzyński, wszyscy nauczyciele w-f

Dyktando Lubońskie

 

Kwiecień (termin zostanie uzgodniony
 z UAM)

1b, 1e

p.M.Wagner, p.B.Małecka,  nauczyciele poloniści

Rocznica śmierci Jana Pawła II

2.04.2017

----

Ks. A.Michalak, ks. R. Nowak

 

Rekolekcje

3 dni (termin zostanie ustalony  z parafią)

----

Katecheci

Tańczony” Dzień Matki

maj

----

p. Urszula Dorsz

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28.04.2017

1c

p. L.Potocka

Szkolny „Mam Talent” z okazji Dnia Dziecka

1.06.2017

3c

p. A.Jankowska-Łukomska

G2 rocznica śmierci gen. Henryka Kowalówki

2.06.2017

----

Zależnie od ustaleń z UM

G2 w czasie Dni Lubonia

9-11.06.2017

grupy taneczne

Prowadzący zajęcia taneczne, p. Kłos, p. Dorsz

Poznański Czerwiec 1956 – rocznica

Czerwiec

----

p. P.Hącia, p. K.Urbaniak

V Festyn Rodzinny

27.05.2017

wszystkie klasy, grupy artystyczne, Rada Rodziców

wszyscy nauczyciele

Bal klas trzecich

 9.06.2017

----

p. M.Zabłocki
 

Polonez klas trzecich

9.06.2017

-----

p. K. Lamch, p.B.Taczak

Gala Złote Dęby

9.06.2017

2c

p. A. Predko, p.W.Idzikowska

G2 w Lubońskiej Spartakiadzie im.B.Jędrzejewskiego

czerwiec

----

Nauczyciele wychowania fizycznego

Dzień Wolontariatu

21.06.2017

----

Zespół ds.wolontariatu

Dzień Teatralno-Filmowy
(dla klas 1 i 2)

22.06.2017

----

p. Ł.Budzyński,
p. K.Kozłowska,
 p. K.Walczak

Zakończenie roku szkolnego

22.06 i 23.06.2017

2f

p. J.Skowrońska
 

Zakup upominków dla klas 3

---

2b

p. I.Walkowiak

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016_2017

4.09.2017

1a

p. M.Garstkiewicz, p.K.Ciemny

 

Uczniowie