Kalendarz roku szkolnego

 

PRACA
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019: 3 września 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

 

ODPOCZYNEK

 

Zimowa przerwa świąteczna: 22 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 14 - 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

DNI BEZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I ODPRACOWANE

 

2 listopada (piątek) - odpracowujemy w dniu 8 września

9 listopada (piątek)- projekt “Dzień dla Niepodległej”

21 grudnia (piątek) – wigilie klasowe

21 marca (czwartek) – Szkolny Dzień Sportu

10, 11, 12 kwietnia – egzaminy gimnazjalne

15, 16, 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty
   29, 30 kwietnia- zajęcia opiekuńcze

2 maja (czwartek) - zajęcia opiekuńcze - odpracowujemy festynem w dniu 18 maja

18 i 19 czerwca (wtorek, środa) – projekty szkolne

 

TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.

część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r.

język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r.

 

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski - 15 kwietnia 2019 r.

matematyka - 16 kwietnia 2019 r.

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r.

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
 

I półrocze:  od 3 września 2018 r. do 13 stycznia 2019 r.

oceny za I półrocze:

proponowane → do 29 listopada 2018 r.

uzyskane → do 20 grudnia 2018 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA:  3  stycznia 2019 r. 

RADA  ANALITYCZNA: 10 stycznia 2019 r.

 

II półrocze:  od 14 stycznia do 31 sierpnia 2019 r.

oceny końcoworoczne:

proponowane → do 20 maja 2019 r.

uzyskane → do 10 czerwca 2019 r.

RADA  KLASYFIKACYJNA : 17  czerwca 2019 r.

RADA  ANALITYCZNA : 21 czerwca 2019 r.

 

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI 
 

11 i 12 września 2018 r., godz. 18.00

13 i 14 listopada 2018 r., godz. 18.00

8 i 9 stycznia 2019 r., godz. 18.00

2 i 3 kwietnia 2019 r., godz. 18.00

 

Zebranie plenarne Rady Rodziców 18 września 2018 r., godz. 18.00

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
 

22 i 23 października 2018 r., godzina 18.00

i grudnia 2018 r., od godz. 18.00

i 5 marca 2019 r., od godz. 18.00

20 21 maja 2019 r., od godz. 18.00

  • pierwszego dnia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych,
  • drugiego dnia: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki, wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

Uczniowie