Dokumenty
 

         ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


                     KLASA 1   KLASA 2   KLASA 3     J.ANGIELSKI-KL. 1

                                                                     

 

                                           


 

 

                                                      OGÓLNE ZASADY KLASY 4 -8

                                                                     

 

                          WYMAGANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW KLASY 4-8

 

                  
                   HISTORIA           WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE          MATEMATYKA                   INFORMATYKA   

                                                                                                               

 

                                  JĘZYK POLSKI                                                       
                 klasa 4      klasa 5     klasa 6     klasa 7     klasa 8                    
JĘZYK NIEMIECKI    

 

                                                                                             

 

                   JĘZYK ANGIELSKI            JĘZYK HISZPAŃSKI 

                                                                            

 

                   FIZYKA                  BIOLOGIA                 GEOGRAFIA                CHEMIA          PRZYRODA

                                                                                           

 

                 MUZYKA              PLASTYKA                 TECHNIKA                      WYCHOWANIE FIZYCZNE

                                                             

 

     

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

                                                                       

 

 

 

                ANEKSY DO ZASAD OCENIANIA - NAUKA ZDALNA KLASY 4-8 OD 26.10.2020

 

                                                                                                  

                                                        historia             wos              informatyka

 

                                                                                                     

 

                                                           matematyka       przedmioty             język polski

                                                                                 przyrodnicze

 

                                                                                               

 

                                                          języki obce       plastyka                  wychowanie

                                                                                 muzyka, technika        fizyczne

 

 

ZMODYFIKOWANE  ZASADY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
   w II półroczu roku szkolnego 2019/20 z uwzględnieniem warunków nauczania zdalnego

Z PROPOZYCJAMI ZDOBYCIA PUNKTÓW

 

                                                                         

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń 

                                                                       

 

 

                        Regulamin oceniania zachowania uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

                                                                                

 

                                                      Formularze dla uczniów klas 1

 

                                                                                    

 

 

                   Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

                                                                             

                    

                                                        Sprawozdanie finansowe Szkoła 
                                                              Podstawowa nr 5 w Luboniu 

 

                                                       

 


                                                          
 

                                                                        

 

                                    Zapytanie ofertowe o wykonanie prac remontowo-budowlanych
                                                w lipcu 2018 w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

 

                                                                               

 

                                                                               

 

Protokół ogółnoszkolnego referendum poświęconego wyborowi Patrona
Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

 

 

Zestawienie wyników referendum poświęconego wyborowi Patrona
Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

                                                                                
                                                                                   

 

                                   ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  I HARMONOGRAM REKRUTACJI
                              do oddziału zerowego i klas pierwszych w roku szkolnym 2018_2019

                                                                                  
 

                       INFORMATOR DLA RODZICÓW- REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                                                                                   

                                                            Rekrutacja - Załącznik nr 1

                                                                                   

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 2
                                                                                     

 

                                                                Rekrutacja - Załącznik nr 3
                                                                                     

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 4
                                                                                    

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 5
                                                                                   

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 6
                                                                                  

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 7

                                                                               

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 8

                                                                               

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 9

                                                                               

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W LUBONIU
 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK 2019/2020

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRZYRODA KLASA 4 i 5

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRZYRODA KLASA 6

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - GEOGRAFIA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYKI OBCE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - INFORMATYKA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 


 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 

 

 

REGULAMIN I PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

 

 

Informacja o zajęciach wychowania do życia w rodzinie

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU - 2017/2018 dwa warianty do wyboru rodziców

 

            

wariant ze składką 35 zł          wariant ze składką 44 zł

 

OBWIESZCZENIE  O KONKURSIE NA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLNA NR 1 I PRZEDSZKOLA NR 5 W LUBONIU

 

 

ZAPYTANIE ORERTOWE W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWSETYCJĄ: 
Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017

 

 

PRZEDMIAR - DOTYCZY INWESTYCJI "Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017"

  

PORMULARZ OFERTOWY - DOTYCZY INWESTYCJI 
Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017

 

 

<p style="te

 

<div style=" display:

Uczniowie