Dokumenty

                                                                                

                                   ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  I HARMONOGRAM REKRUTACJI
                              do oddziału zerowego i klas pierwszych w roku szkolnym 2018_2019

                                                                                  

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRZYRODA KLASA 4 i 5

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - GEOGRAFIA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYKI OBCE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 

 

 

REGULAMIN I PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

 

 

Informacja o zajęciach wychowania do życia w rodzinie

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU - 2017/2018 dwa warianty do wyboru rodziców

 

            

wariant ze składką 35 zł          wariant ze składką 44 zł

 

OBWIESZCZENIE  O KONKURSIE NA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLNA NR 1 I PRZEDSZKOLA NR 5 W LUBONIU

 

 

ZAPYTANIE ORERTOWE W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWSETYCJĄ: 
Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017

 

 

PRZEDMIAR - DOTYCZY INWESTYCJI "Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017"

  

PORMULARZ OFERTOWY - DOTYCZY INWESTYCJI 
Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017

 

 

Uczniowie