Zakres wiadomości na test diagnostyczny

 

TEST - POZIOM  ELEMENTARY 

 

Słownictwo:

 • kraje i narodowości
 • liczebniki główne
 • rodzina
 • zawody
 • czasowniki określające czynności codzienne
 • przedmioty codziennego użytku; kolory; podstawowe przymiotniki
 • czas wolny
 • dni tygodnia
 • sport; czasowniki play/go/do
 • jedzenie i picie
 • podstawowe przymiotniki opisujące odczucia fizyczne i emocje
 • umeblowanie domu/mieszkania
 • przymiotniki służące do opisywania miejsc
 • przyimki miejsca
 • podstawowe środki transportu

Pisanie:

 • prosty formularz osobowy
 • opis dnia
 • e-mail opisujący kraj, w którym mieszkam
 • opis ostatnich wakacji/zeszłego tygodnia/weekendu

Gramatyka:

 • czasownik to be
 • przedimek nieokreślony a/an
 • zaimki osobowe w formie podmiotu (I/you/she, itp.)
 • przymiotniki dzierżawcze oraz konstrukcja possessive 's
 • czas Present Simple
 • zaimki wskazujące
 • liczba mnoga rzeczowników
 • czasownik can/can't
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • przedimek nieokreślony a/an oraz określniki some/any
 • zaimki osobowe w formie dopełnienia (me/you/him, itp.)
 • konstrukcja: I'd like
 • konstrukcja: there is/there are
 • czasownik have got
 • czas Past Simple
 • rozkazy, zakazy

 

 

TEST - POZIOM PRE-INTERMEDIATE (poziom Elementary plus wybrane zagadnienia z zakresu poniżej)

 

Słownictwo:

 • wygląd zewnętrzny
 • liczebniki porządkowe
 • nazwy miesięcy/daty
 • wybrane czasowniki frazowe
 • ubrania
 • pogoda
 • zdrowie
 • media
 • film
 • sztuka
 • podróże
 • środki transportu
 • ruch uliczny
 • edukacja
 • plany i ambicje

Pisanie:

 • list do przyjaciela
 • opis osoby
 • list/notatka z prośbą
 • prosty list z zażaleniem
 • krótka recenzja filmu
 • pocztówka z wakacji

Gramatyka:

 • zaimek one/ones
 • zaimki dzierżawcze
 • czas Past Simple
 • czas Present Continuous/czas Present Simple (przysłówki częstotliwości)
 • stopniowanie przymiotników
 • will - wyrażanie spontanicznych decyzji i propozycji
 • Czas Future Simple
 • czas Present Perfect (wprowadzenie)
 • czasowniki modalne can/can't, have to/don't have to, must
 • czas Present Continuous (dot. planów na przyszłość)
 • konstrukcja: going to
 • konstrukcje: czasownik + bezokolicznik/forma -ing (want/would like/like, itp.)
 • tworzenie przysłówków
 • konstrukcja I’d rather/prefer
Uczniowie