Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego

 

Motyle dla Hospicjum to kampania na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium w Poznaniu.

 

Dlaczego motyle? Bo motyl to symbol duszy, delikatności i wrażliwości. Oznacza także zmianę, metamorfozę. Chcemy, by zmienił się stosunek do cierpiących i umierających. Pragniemy uwrażliwiać, otwierać oczy na cierpienia ludzi ciężko chorych.

 

 

Jeśli chcesz nas poznać, to przyjdź! - Nasza siedziba to Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, wypełnij deklarację w bibliotece szkolnej u pani Katarzyny Wilińskiej - Jóźwiak.

Jeśli chcesz wiedzieć co planujemy czytaj  naszą gazetkę naprzeciwko sali 119.

 

Wolontariusze

 

 

Dokumenty

Regulamin SKWH

Kodeks etyczny wolontariusza

Aspekty prawne

 

Uczniowie