Pomagamy zwierzętom

 

Zima to okrutny czas dla zwierząt – szczególnie tych, które żyją w schroniskach.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Luboniu, wrażliwi na krzywdę i potrzeby zwierząt, uczestniczyli w zbiórce karmy i koców dla podopiecznych schroniska przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Zosia z klasy 1 e podarowała „nowy dom” - dużą, solidną budę dla mieszkańca przytuliska dla zwierząt. Wszystkie zebrane dary przekazaliśmy organizatorom akcji „Zwierz”.

Młodzież nadal okazuje serce i współczucie  czworonogom, dlatego wspólnie postanowiliśmy, że akcja ta będzie w naszej szkole trwała do końca roku szkolnego.

Młodym gimnazjalistom nie jest także obojętny los niesprawnych koni, które z powodu swoich ułomności trafiają pod rzeźnicki nóż. Przez trzy miesiące uczniowie zbierali nadające się do recyklingu czasopisma, kartony i książki (łącznie 920 kg). Pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury przekazaliśmy na konto Klubu Gaja - Stowarzyszenia, które wykupuje konie przeznaczone do uboju i znajduje im nowy dom - gospodarstwa agroturystyczne i te, w których prowadzone są zajęcia np. z hipoterapii.

Gimnazjaliści swoją postawę proekologiczną wykazują cały rok szkolny, zbierając zużyte baterie. Te podlegające recyklingowi odpady przekazujemy organizacji odzysku – REBA, od której ostatnio za zebranie 98 kg baterii nasza szkoła otrzymała nagrodę - podświetlany globus z widocznym podziałem politycznym i ukształtowaniem terenu.

 

Joanna Taberska-opiekun Koła Ekologicznego

 

Uwaga! Nasza szkoła przyłącza się do akcji pomocy zwierzętom w schronisku w Przyborówku koło Szamotuł. To miejsce, do którego wywożone są bezdomne psiaki z Lubonia. Warunki, które tam panują, pozostawiają wiele do życzenia. Potrzebna jest każda pomoc: karma, koce, miski, środki opatrunkowe. Dołączcie się do nas!

Koordynatorką akcji jest pani Joanna Taberska, która odpowie na wszystkie Wasze ewentualne pytania.

Uczniowie