Szkolny doradca zawodowy

 

mgr Aneta Jankowska-Łukomska

 

Realizacja zajęć  z zakresu doradztwa zawodowego wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi kształcenia  ponadgimnazjalnego  jest jednym z celów wychowawczych w gimnazjum. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach z zastosowaniem różnorodnych metod nauczania.

Do najważniejszych celów należy:

  • poznanie siebie i swojego temperamentu,
  • poznanie  mocnych i słabych stron charakteru,
  • przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
  • pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie gimnazjum),
  • wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
  • wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Szczególną uwagę doradca zawodowy poświęca rozmowom z trzecioklasistami nt. świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem wymogów rekrutacyjnych.

 

Działania doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa (zajęcia w poniedziałki i czwartki), uczestnictwa w ramach lekcji wychowawczych, spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody i z reprezentantami szkół.

 

 

 

 

Na bieżąco zamieszcza informacje dla uczniów na tablicy przed salą 212, w tym:

  • zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych,
  • zawody przyszłości,
  • droga do kariery zawodowej,
  • zasady i punktacja do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Uczniowie