Regulamin
XVI Lubońskiego Dyktanda
„Złote Pióra” 2018

 

 

 

1.   Organizatorem XVII Lubońskiego Dyktanda jest Szkoła Podstawowa nr 5   w Luboniu.
 

2.   Cele konkursu:

  • wzbudzanie szacunku dla piękna języka ojczystego,
  • rozbudzanie zainteresowania polszczyzną - językiem żywym i ciągle się przeobrażającym,
  • propagowanie wśród uczniów i osób dorosłych znajomości reguł ortograficznych oraz zasad poprawnej pisowni w języku polskim,
  • integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.

3.   Konkurs jest skierowany do lubonian oraz reprezentacji mieszkańców sąsiednich gmin z wyjątkiem osób, które są absolwentami filologii polskiej.
 

4.   W XVII Lubońskim Dyktandzie mogą wziąć udział zgłoszone zespoły (3-4 osoby) reprezentujące lokalne szkoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne    i grupy zawodowe oraz po 2 reprezentacje z każdej z ościennych gmin).
 

5.   W skład komisji sprawdzającej prace wchodzą zaproszeni nauczyciele poloniści z lubońskich szkół pod przewodnictwem językoznawcy dr. Jarosława Liberka.

6.   Nagrody - Złote Pióra 2019- przyznawane są w dwóch  kategoriach:

  • Junior klasy 7 i 8 ze szkół podstawowych oraz 3 klasy gimnazjum    (ZMIANA!)
  • Senior - pozostali uczestnicy konkursu.

7.   Zwycięzcami XVII Lubońskiego Dyktanda zostaną zespoły (po jednym z każdej kategorii), które bezbłędnie lub najlepiej napiszą tekst podyktowany przez dr. Jarosława Liberka.
 

8.   Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

 

                                                                                                                                 Organizatorzy

 

 

Uczniowie