Regulamin
XVI Lubońskiego Dyktanda
„Złote Pióra” 2018

 

 

 1. Organizatorem XVI Lubońskiego Dyktanda jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu.
   
 2. Cele konkursu:
 • wzbudzanie szacunku dla piękna języka ojczystego,
 • rozbudzanie zainteresowania polszczyzną - językiem żywym i ciągle się przeobrażającym,
 • propagowanie wśród uczniów i osób dorosłych znajomości reguł ortograficznych oraz zasad poprawnej pisowni w języku polskim,
 • integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.
 1. Konkurs jest skierowany do lubonian oraz reprezentacji mieszkańców sąsiednich gmin z wyjątkiem osób, które są absolwentami filologii polskiej.
   
 2. W XVI Lubońskim Dyktandzie mogą wziąć udział zgłoszone zespoły (3-4 osoby) reprezentujące lokalne szkoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne i grupy zawodowe oraz po 2 reprezentacje z każdej z ościennych gmin.
   
 3. W skład komisji sprawdzającej prace wchodzą zaproszeni nauczyciele poloniści z lubońskich szkół pod przewodnictwem językoznawcy dr. Jarosława Liberka.
 1. Nagrody - Złote Pióra 2018 - przyznawane są w trzech kategoriach:
 • Junior - szkoły podstawowe,
 • Junior – gimnazjaliści,
 • Senior - pozostali uczestnicy konkursu.
 1. Zwycięzcami XV Lubońskiego Dyktanda zostaną zespoły (po jednym z każdej kategorii), które bezbłędnie lub najlepiej napiszą tekst podyktowany przez dr. Jarosława Liberka.
   
 2. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Organizatorzy

 

Uczniowie